Tìm kiếm

Liên hệ

Long Tường

chu.longtuong@gmail.com

Thông Báo

Vì quá bận rộn với nghề nghiệp chuyên môn, tôi xin lỗi là không thể tiếp tục Điểm tin tức hàng ngày. Tuy nhiên tới hôm nay chắc các bạn cũng đã biết những trang mạng tôi thường tham khảo để tự truy cập. Tôi cũng sẽ xóa tất cả tin tức đăng trước đây vì không đủ chỗ lưu trữ. Tôi chỉ giữ lại các bài viết và truyện ngắn, sách hay phim ảnh. Thỉnh thoảng nếu có thời gian, tôi sẽ vẫn tiếp tục đóng góp với các bài viết hay truyện ngắn của bạn bè hay cá nhân tôi. Cám ơn các bạn theo dõi bấy lâu nay

 

       Chào bạn đến với trang web của tôi

Tôi xin trích lại ở đây một câu nói của văn hào Alesandre Solzenitsyn như một lời giải thích về mục tiêu của trang Web này

"Khi im lặng trước sự phi nhân, chôn nó trong chúng ta, vùi sâu nó cho tới không còn một chút vết tích nào, chúng ta đã cấy ở đó một hạt  mầm và một ngày nào trong tương lai hạt mầm này sẽ mọc lại lớn hơn cả ngàn lần

Khi chúng ta không chịu trừng phạt hay tuyên cáo những kẻ phi nhân, chúng ta không chỉ đơn giản là đang bảo vệ tuổi già bình thường của bọn chúng, mà còn đang tước đoạt đi nền tảng công lý của các thế hệ tương lai"

Những gì tôi đăng hay viết lên ở đây phản ảnh sự  suy nghĩ của cá nhân tôi, những suy nghĩ làm nền tảng cho sự hiện hữu của tôi như Rene Descartes đã nói "i think, therefore i am" "Tôi suy tưởng, Tôi hiện hữu"

Nếu tôi không có quyền tự do để chọn lựa và phải đi theo khuôn khổ hay ràng buộc thì đó chỉ là sao chép lặp lại,  không phải suy nghĩ .Tôi chia sẻ với John Steinbeck sự tin tưởng rằng, dù xấu hay tốt thì loài người, con cháu của Cain đã được tạo ra với"timshel"  hay là "thou mayest", tiếng Do Thái có nghĩa là "quyền được chọn lựa"

       Long Tưòng